De Petrolpoort en het achtergelegen Boerenkrijgplein behoren tot de restanten van de 19e-eeuwse vestingwerken van Diest.