Toeristisch onthaal Citadel

De citadel is een beschermd monument. Verheven boven de stad vormt zij een inherent onderdeel van de stadskern van Diest.

Ze is gelegen op slechts 400 m wandelafstand van de Grote Markt en ze bestrijkt een oppervlakte van 27 ha of 15% van de oppervlakte van het stadscentrum. Deze unieke erfgoedsite biedt bijzondere kansen voor de stad door er een nieuwe, levendige stadsbuurt te creëren.

Eind vorig jaar legde de stad de langetermijnvisie op de herontwikkeling van de citadel vast. Die zal in fases uitgerold worden, rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden van de stad.

Invulling courtines

Een deel van de courtines wordt gerestaureerd om plaats te bieden aan een toeristisch onthaalpunt waar de rijke geschiedenis van de citadel getoond wordt in een gemoderniseerd museum.

De stad zal in 2023 een architect aanstellen om deze eerste fase te realiseren.

Tegelijk draagt de stad ook zorg voor de courtines die in deze fase nog niet gerestaureerd worden. De stad stelt een externe regisseur aan die via een open oproep op zoek zal gaan naar geïnteresseerde tijdelijke gebruikers van de ruimtes in de courtines.

De stad mikt daarbij op een bruisende mix van verenigingen en lokale en regionale circulaire ondernemers. In totaal is maar liefst 5.000 m² aan ruimte beschikbaar voor een periode van minimaal 3 jaar.
Het stadsbestuur wil hiermee ruimte bieden aan verenigingen en ondernemerschap stimuleren.

Citadel (2) Citadel (6) Citadel Witte Gangen