Privacy

 

Verwerking van persoonsgegevens

De Stad Diest verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens.

De gegevens die de stad verwerkt zijn vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Soms zijn ze afkomstig van de overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).

OCMW Diest verwerkt persoonsgegevens om de dienstverlening van het OCMW te kunnen uitvoeren.

De verwerkte gegevens variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit.

Het kan gaan om het Identificatienummer Sociale Zekerheid, Identiteits- en contactgegevens ( naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer), gezinssamenstelling, bankrekeningnummer …

Gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Minder gevoelige persoonsgegevens: vrijetijdsactiviteiten, recht op sociaal tarief, energie …

Het OCMW kan rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of via consultatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), van het rijksregister en andere instellingen voor sociale zekerheid of van andere welzijnspartners of partnerorganisaties.

 

Wanneer verwerken wij jouw gegevens?

Enkel wanneer daar een legitieme reden voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken) zullen we jouw gegevens verwerken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens beroepen we ons op:

 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de OCMW-wet en de wettelijke
 • Het algemeen belang
 • Bescherming van vitale belangen
 • Contractuele verplichting
 • Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke

Is er geen legitieme reden, zal de stad of het OCMW steeds de toestemming vragen. Een toestemming kan je altijd terug intrekken. Stuur daarvoor een e-mail.

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel:

 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers
  Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties maken we met die derde(n) afspraken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Er wordt op toegezien dat je gegevens de EU niet verlaten.
 • Op grond van wettelijke verplichtingen
  Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.
 • In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, OCMW’s, intercommunales, ….)
  Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de stad en OCMW te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake Privacy.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor de juiste uitvoering en/of verwerking.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden:

 • voor openbaar belang
 • voor historisch of wetenschappelijk onderzoek
 • voor statistische doeleinden

Cameratoezicht op het openbaar domein

Stad Diest maakt gebruik van camerabewaking op het openbaar domein.

Locaties met camerabewaking

Locatie Aantal camera's
Grote Markt en Kaai 11 bewakingscamera's
Warandestadion 8 bewakingscamera's
Huis 30 3 bewakingscaremra's

Doel

 • Ze ontmoedigen om de orde te verstoren en/of misdrijven te plegen.
 • De camerabeelden kunnen gebruikt worden bij bepaalde evenementen in het centrum.
  • Dit heeft dan vooral te maken met het aansturen van de politie bij grote volkstoelopen. Enkel in dit geval zullen de beelden in real time bekeken worden. Dit gebeurt steeds onder toezicht van de politie.

De opgenomen beelden worden alleen bekeken na en in kader van incidenten.

Cameratoezicht op besloten plaatsen

Doel

 • bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers
 • beveiliging van gebouwen
 • vastleggen van incidenten

De opgenomen beelden worden alleen bekeken na en in kader van incidenten.

Bewaartermijn

De beelden worden maximaal 30 dagen bewaard en daarna gewist.

Wanneer de beelden kunnen bijdragen tot één van volgende zaken worden ze pas gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van dat voorval.

 • Het bewijzen van
  • een misdrijf
  • schade
  • overlast
 • Het identificeren van
  • een dader van de feiten
  • een verstoorder van de openbare orde
  • een getuige
  • een slachtoffer

Toegang tot de beelden / doorgifte

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen en voor specifiek doeleinden.

De beelden zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij:

 • de beelden als bewijsmateriaal dienen in kader van incident (misdrijf of overlast) waarvan de gemeente aangifte doet bij de politie
 • indien de politie deze beelden opvraagt in kader van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke taken
 • indien er hiertoe een (andere) wettelijke verplichting bestaat

Rechtsgrond

De verwerking van deze beelden gebeurt in kader van:

 • het algemeen belang
 • het uitoefenen van openbaar gezag
  • verhogen van het veiligheidsgevoel en van de veiligheid
  • verhogen van openbare veiligheid
 • gerechtvaardigd belang van de gemeente
  • beveiliging van de gebouwen tegen vandalisme, inbraak, …

Er werd aangifte gedaan bij de politie van alle camera’s. Ze werden opgenomen in het dataregister en in het beeldverwerkingsregister van de Stad Diest.

Rechten op inzage beelden cameratoezicht

Iedereen kan, in principe, de camerabeelden waarop hijzelf in beeld komt opvragen.

De Stad zal elk verzoek binnen de 30 dagen onderzoeken en beantwoorden.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens?

Heb je vragen?

Wil je gegevens laten corrigeren, inkijken, aanvullen of verwijderen?

Wil je een toestemming intrekken of wens je dat we je gegevens niet langer gebuiken?

Neem contact op via e-mail of telefonisch.

Nieuwsbrief

De diensten van de stad Diest sturen op regelmatige basis nieuwsbrieven om je te informeren over hun activiteiten en/of hun werking toe te lichten. Je kan zelf kiezen welke nieuwsbrieven je wel of niet wenst te ontvangen. Om deze brieven uit te sturen, verwerkt de stad Diest persoonsgegevens. Het gaat dan om het e-mailadres en de voor – en achternaam van de abonnees. Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd aan de abonnees. Deze toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden. Dit kan door te klikken op de link onderaan in de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot de gegevens van abonnees
van de nieuwsbrief?

Personeelsleden van de stad Diest kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven. Indien er gewerkt wordt met externe medewerkers, dan hebben zij ook toegang tot de persoonsgegevens. Met externen worden contractuele afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt ook vastgelegd dat de gegevens nooit voor eigen doeleinden mag gebruiken. Er wordt bovendien op toegezien dat de persoonsgegevens de EU niet verlaten. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen dergelijke gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan de betrokkene te informeren over een dergelijke opgelegde afgifte.

Bewaartermijn gegevens als abonnee op de nieuwsbrief.

We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verschillende doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit een nieuwsbrief, jouw gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via deze link

Je kan ook klacht neerleggen bij de Vlaamse Toezichtscommissie of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookiebeleid

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van jouw computer worden gezet.

We maken een onderscheid tussen technisch noodzakelijke en functionele cookies. Zonder de technisch noodzakelijke cookies, zullen bepaalde delen van de website niet of niet helemaal werken. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld met welk e-mailadres je inlogt om je later als gebruiker te herkennen. Het gebruik van cookies verbetert de gebruikservaring, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina’s surfen op te slaan of uw voorkeuren bij te houden. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

 • Functionele cookies
  • __cookieAgreed: Wordt gebruikt om de cookiebalk te tonen of verbergen.

  • __has_js: Bekijkt of de browser javascript ondersteund voor een goede werking van de website.
 • Performantie cookies
  • __ga: Google analytics.
  • __gid: Google analytics.
  • __gat: Google analytics.
 • Cookies van derden

Facebook, Twitter, Instagram

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je voorkeur onthouden (bv. Taalvoorkeur), of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Sociale media cookies

Deze cookies worden gebruikt om de integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken. Deze buttons laten deze sociale media-partijen toe een website-overschrijdende cookie te plaatsen (tracking cookie). Raadpleeg de cookieverklaringen van de sociale media-partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over deze sociale media cookies.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

Google Analytics: om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken.

Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker

Hierbij wordt onder meer het IP-adres gebruikt (het laatste octet van dit IP-adres wordt gemaskeerd). De optie ‘Gegevens delen’ werd bovendien uitgezet.

U kunt cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, en de meeste browsers kunt u ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen.

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de Stad Diest gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 17 december 2019.