Algemene voorwaarden uitstappen

Algemeen
- Offertes voor groepsbezoeken blijven maximum 10 dagen geldig. Indien het bezoek na deze termijn niet door de groep bevestigd wordt, vervalt deze optie/ offerte.

- De aanvraag voor een groepsbezoek is definitief na de ontvangst van een schriftelijke bevestiging per mail met alle praktische afspraken en betalingsmodaliteiten.

- Om ten volle te genieten van uw bezoek wordt er 1 gids per 25 personen voorzien.
Wanneer de groep groter is, wordt er een extra gids aangevraagd en aangerekend.

- Visit Diest en de gids kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of schade, eventueel berokkend aan de deelnemers.

- Het afsluiten van een reisverzekering bij een verzekeringskantoor naar jouw keuze is derhalve zeker te overwegen.

- Alle informatie en prijzen op de website en de uitstappenbrochure zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. De actuele informatie kan je steeds opvragen bij Visit Diest.

- Begeleiders zijn betalend.

- Aanvragen gebeuren schriftelijk via mail of het reserveringsformulier via
www.visitdiest.be liefst 3 weken voor de bezoekdatum.

- Je aan- of opmerkingen m.b.t. de uitstap kan je altijd melden via het evaluatieformulier, dit ontvang je enkele dagen na het bezoek per mail.

-  Bij vertraging zonder voorafgaandelijk te verwittigen en zonder een gegronde reden wacht de gids 30 minuten en wordt het oorspronkelijk programma 30 minuten ingekort. De verantwoordelijke van de groep neemt telefonisch contact op met Visit Diest.
Na een wachttijd van 30 minuten staat Visit Diest geen borg meer voor het uitvoeren van de opdracht en wordt het minimum gidstarief van € 70 aangerekend.

Rondleidingen

- Het basistarief voor een rondleiding (2 uur) met erkende gids bedraagt € 70 en € 35 per bijkomend uur/ gids.
Voor een anderstalige rondleiding bedraagt het basistarief € 80 en € 35 per bijkomend uur/gids.

- Het basistarief voor een daguitstap met erkende gids bedraagt € 140/ gids. Voor een anderstalig daguitstap € 150/gids.

- Voor de koffie- en brouwerijbezoeken wordt de prijs per persoon aangegeven.

- Bij een aanvraag van een rondleiding wordt er een reservatiekost van € 10 als opstartkost aangerekend, die binnen de 10 dagen na ontvangst van de ontvangstmail moet worden betaald.

- Indien door onvoorziene omstandigheden het gekozen programma niet kan doorgaan, zal in overleg een ander programma worden voorgesteld.

- Aanvragen voor ‘Bierolade’, ‘natuurgidsen’ en ‘Op avontuur’ worden rechtstreeks afgehandeld door de partner.

- Gidstarieven en toegangsgelden worden ter plaatse op de dag van het bezoek betaald, tenzij anders vermeld in de bevestiging.

- Er zijn geen wijzigingen mogelijk 3 dagen voor bezoekdatum.

Annulaties
- Annulaties dienen steeds schriftelijk doorgegeven te worden per mail naar
visit@diest.be. 

- Bij annulatie van de hele groep wordt vanaf de 3e dag voor het bezoek € 40 aangerekend als vergoeding voor de administratiekosten. Bij annulatie vanaf de 2e dag voor het bezoek worden de volledige kosten aangerekend. Wanneer de groep niet annuleert en niet komt opdagen, wordt het totaalbedrag van de gemaakte reservaties aangerekend.