Webbekoms Broek - Wandeling

In het natuurgebied ‘Webbekoms Broek' kan je op ontdekkingstocht door het overstromingsgebied voor de Demer en de Velpe. De ingang vind je in de Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest.

Ontdek waarom het gebied Europees beschermd is als vogelrichtlijngebied door de aanwezigheid van bedreigde diersoorten zoals de wespendief en de blauwborst.
Je wandelt er door een lappendeken aan bloemrijke hooilanden, rietlanden en wilgenbosjes.

Voor de route van 3,3km

  • Te volgen knooppunten: 9 - 97 - 98 - 91 – 9
  • Vertrek: Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
  • Bewegwijzering: Groene rechthoek 

Voor de route van 4,7km

  • Te volgen knooppunten: 9 - 91 - 93 - 95 - 272 – 9
  • Vertrek: Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
  • Bewegwijzering: Oranje cirkel

Voor de route van 9km:

  • Te volgen knooppunten: 9 - 91 - 92 - 901 - 93 - 95 - 272 – 9
  • Vertrek: Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
  • Bewegwijzering: Rode driehoek

Raadpleeg de website van de provincie Vlaams-Brabant voor eventuele routewijzigingen.

Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest 

Cover
Ontdek de wandeling
Download de kaart via PDF
wandelen (1) Wandelingwebbekoms Broek Zonsondergang (2)