De vestengordel - Fort Leopold

Een historische locatie

Fort Leopold is een uniek torenfort dat deel uitmaakt van de beschermingsgordel rond Diest. Het werd gebouwd tussen 1837 en 1845 en moest Diest mee helpen beschermen tegen invallen van de de Nederlanders.

Het Fort Leopold was het derde belangrijke onderdeel in de verdediging van de stad. Het Fort Leopold vormde een buffer tegen een vijandelijke aanval uit de Kempen.

De fortificaties zijn als monument en als landschappelijk waardevol gebied beschermd. 

Vleermuizen

Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid kocht het fort, samen met de omliggende hooilanden en bossen, over van Defensie in 2020.
Ook de Schaffense Poort, de kazematten van de Leuvenaar en de Antwerpenaar, evenals de (inmiddels beboste) stadswallen die deze gebouwen verbinden, zijn in eigendom en beheer bij Natuur en Bos

Verbinding met de stadswallen

De ingang van het fort was beschermd door twee caponnières in de hoofdgracht. De toegangsweg van het fort stond in verbinding met de stadswallen via Kazemat de Leuvenaar.

Tussen Fort Leopold en de Citadel bestond een visueel contact dat nodig was om de operaties te kunnen coördineren.

Praktische informatie

Geleide bezoeken aan het Fort Leopold zijn periodiek mogelijk.

Deze rondleiding kan je rechtstreeks reserveren bij: webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be 

Fort Leopold Fort Leopold Fort Leopold